Wykonujemy:

 • budowę, modernizacje stacji paliw,
 • legalizację i naprawy odmierzaczy paliw i LPG,
 • regenerację przepływomierzy paliwowych i LPG,
 • rewizje wewnętrzne zbiorników paliwowych i LPG, zgodnie z wymogami UDT,
 • montaż kompletnych zbiorników i dystrybutorów,
 • ochrona katodowa zbiorników paliwowych i LPG,
 • naprawy rurociągów paliw i gazu LPG,
 • próby szczelności zbiorników i rurociągów,
 • pomiary elektryczne okresowe,
 • montaż systemów automatyki: Sterowniki : PLS, PV - 3500 i inne,
 • montaż monitoringu poziomu paliwa i detekcja wycieków PetroVend i inne.